تاریخ بروزرسانی:

پاداش پایان خدمت بازنشستگان دستگاه های اجرایی پرداخت شد

پاداش پایان خدمت بازنشستگان دستگاه های اجرایی پرداخت شد

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر خبر داد:

پاداش پایان خدمت بازنشستگان دستگاه های اجرایی پرداخت شد

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر: محسن پاپری زارعی گفت: پاداش پایان خدمت تمامی بازنشستگان دستگاه های اجرایی استان بوشهر به طور کامل پرداخت شد

 

وی اضافه کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته تمامی بازنشستگانی که تا پایان سال 1400 به افتخار بازنشستگی نائل گردیده اند مطالبات پاداش پایان خدمت آنها به طور کامل پرداخت شد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر هیچ گونه مطالباتی مربوط به بازنشستگان دستگاه های اجرایی استان بوشهر وجود ندارد.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر تصریح کرد: مبلغ پرداختی بابت پاداش پایان خدمت تمامی بازنشستگان است که ۳۶ میلیارد تومان بوده که به ۱۶۰ نفر پرداخت شده است؛ شاخص‌ترین این دستگاه‌ها اداره کل نوسازی مدارس، بهزیستی، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت معدن و تجارت، سازمان امور خیریه، میراث فرهنگی و گردشگری و فرهنگ ارشاد استان بوشهر بوده است.

اخبار مرتبط