تاریخ بروزرسانی:

پنجمین نشست ستاد جهش تولید استان برگزار شد

پنجمین نشست ستاد جهش تولید استان برگزار شد

پنجمین نشست ستاد جهش تولید استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان، پنجمین نشست ستاد جهش تولید با دستور کار عملیاتی نمودن تفاهم نامه جهش تولید برگزار شد. در این نشست که با حضور رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر و سردار رزمجو فرمانده سپاه امام صادق(ع) و همکاران معاونت برنامه ریزی و معاونت بودجه برگزار گردید، زمینه های همکاری سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر و حمایت های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان در تامین یارانه تسهیلات و ایجاد زیر ساخت های تسهیل کننده تولید، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

علی درویشی اظهار داشت: بر اساس تفاهم نامه جهش تولید در استان بوشهر که به امضاء جناب آقای دکتر نوبخت و استاندار بوشهر رسیده است زمینه های متعددی برای حمایت از بخش های مختلف اقتصادی فراهم شده و منابع لازم توسط سازمان برنامه وبودجه  کشور تامین خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان در ادامه سخنان خود در راستای همکاری و تعامل با بسیج سازندگی، اظهار کرد: بر اساس جمع بندی جلسات کارشناسی ما می توانیم در حوزه های مختلف با بسیج سازندگی همکاری لازم را داشته باشیم.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه خوشبختانه در استان مطالعات توسعه اقتصادی و اشتغال زایی از روند مطلوبی برخوردار است در به کارگیری نتایج آن در این تفاهم نامه تاکید نمود.

وی در پایان اظهار داشت: با برگزاری جلسات کارشناسی با حضور همکاران سازمان در حوزه معاونت برنامه ریزی و مسئولین بسیج سازندگی استان، زمینه ی اجرای طرح های مختلف اقتصادی به خصوص در مناطق روستایی و همکاری متقابل برای حمایت از این طرح ها فراهم خواهد شد.

اخبار مرتبط