تاریخ بروزرسانی:

چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر برگزار شد

چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر برگزار شد

گزارش تصویری از چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر.

جلسه شورای برنامه­ریزی و توسعه استان مورخ 29-07-1402 در محل سالن کوثر استانداری بوشهر با دستور کارهای ارائه گزارش در خصوص فعال­سازی و تقویت اقتصاد دریامحور در استان­های ساحلی(موضوع تصویب شهرهای مولد ساحلی) توسط اداره کل راه و شهرسازی و درخواست شهرداری بوشهر مبنی بر واگذاری دهکده گردشگری امام علی، دریاچه خلیج فارس و پارک لیان برگزار گردید.

اخبار مرتبط