تاریخ بروزرسانی:

کسب رتبه برتر استان بوشهر در تهیه حساب های منطقه ای

کسب رتبه برتر استان بوشهر در تهیه حساب های منطقه ای

کسب رتبه برتر استان بوشهر در تهیه حساب های منطقه ای

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر ، معاونت آمار و اطلاعات این سازمان  رتبه برتر کشوری را در تهیه حسابهای منطقه ای در سال 1401 کسب نمود . بر این اساس از گروه حسابهای اقتصادی استان به سرپرستی سرکارخانم طاهره هدایت از طرف مرکز آمار ایران و ریاست سازمان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

 

اخبار مرتبط