تاریخ بروزرسانی:

گزارش تصویری بازدید از خانواده شهدا و ایثارگران استان بوشهر با حضور مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

گزارش تصویری بازدید از خانواده شهدا و ایثارگران استان بوشهر با حضور مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

گزارش تصویری بازدید از خانواده شهدا و ایثارگران استان بوشهر با حضور مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر، به منظور بررسی وضعیت خانواده شهدا و ایثارگران، آقای ذوالفقاری مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در امور ایثارگران و آقای علی اکبری مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به همراه معاونین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر از  این خانواده های گرامی بازدید کردند.

گزارش تصویری بازدید از خانواده شهدا و ایثارگران استان بوشهر با حضور مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

اخبار مرتبط