تاریخ بروزرسانی:

گزارش تصویری/جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر

گزارش تصویری/جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه  استان بوشهر
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر؛ جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر به ریاست استاندار بوشهر و باحضور رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و دستگاه های اجرایی مورخ ۱۷ دیماه 1401 در محل استانداری برگزار شد.

اخبار مرتبط