تاریخ بروزرسانی:

یازدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان بوشهر تشکیل جلسه داد

یازدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان بوشهر تشکیل جلسه داد

یازدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان بوشهر تشکیل جلسه داد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر یازدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر در روز یکشنبه سوم اسفندماه با حضور جناب آقای گراوند استاندار محترم بوشهر، جناب آقای دکتر درویشی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی استان و همچنین جناب آقای دکتر بیگ محمدلو رئیس کمیسیون­ توسعه دریا محور دبیرخانه تشخیص مصلحت نظام و جمعی از ­مدیران کل در سالن کوثر استانداری بوشهرتشکیل گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر درویشی دبیر محترم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به اهمیت و جایگاه استان بوشهر در اسناد بالادست و مطالعات آمایش افزود:

بنا بر اهمیت و نقش استراتژیک استان بوشهر در کشور و همجواری با خلیج فارس و همسایگی با 5 کشور حاشیه خلیج فارس و لزوم تدوین مطالعات آمایش با ملاحظات زیست محیطی و پدافند غیر عامل سبب شد تا در تدوین شرح خدمات مطالعات آمایش استان علاوه بر شرح خدمات همسان ملی آمایش، مطالعات تخصصی در بخش های اقتصادی، مشارکت شهروندی، علم وفناوری و محیط زیست و برنامه عملیاتی برای هر یک از پروژه ها در شرح خدمات گنجانده شود و با همکاری دانشگاه خلیج فارس، نخبگان و صاحبنظران و کارشناسان استان این مطالعات جمع ­بندی و در شورای برنامه ریزی و کمیسیون تخصصی شورایعالی آمایش کشور ارائه و تصویب گردید.

ایشان در ادامه به مبانی و تعریف اقتصاد و توسعه دریاپایه از نظر کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی، انواع حوزه های فعالیتی دریاپایه (در بخش های ماهیگیری و آبزی پروری، استخراج مصالح، نفت و گاز، نمک، معادن دریایی و نمک­زدایی، حمل نقل دریایی، بنادر، کشتی سازی و گردشگری) و کشورهای پیشرو در حوزه دریاپایه مطالبی را ارائه نمودند.

رئیس سازمان مدیریت­ و برنامه ریزی استان بوشهر در ادامه افزود:

در ارتباط با نقش و جایگاه توسعه دریاپایه در اسناد و سوابق توجه به آن در کشور و استان بوشهر، به تقسیم بندی صنایع دریایی در مرکز پژوهش های مجلس به 6 صنعت، تعریف 268 شغل دریای و 292 فعالیت دریایی در سند راهبردی توسعه آموزش عالی کشور در حوزه علوم و فنون دریایی و اقیانوسی، 8 فعالیت مرتبط با دریا از منظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکترین توسعه دریامحور جمهوری اسلامی ایران در انجمن توسعه دریا محور، اهداف بنیادین و راهبردهای دریا محور در سند راهبردی و اجرایی آمایش استان بوشهر، سند توسعه دانش بنیان استان بوشهر و سند راهبردی پنجساله علم، فناوری و نوآوری استان بوشهر پرداخته و اهمیت و نقش آن را در اسناد تشریح کردند.

جناب آقای دکتر درویشی در پایان نیز در خصوص مزیت ها و چالش های استان بوشهر در حوزه دریاپایه و راهبردهای موثر در زمینه شکل گیری اقتصاد دریاپایه در استان مطالبی را بیان فرمودند.

اخبار مرتبط