تاریخ بروزرسانی:

13 آبان روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز دانش آموز گرامی باد

13 آبان روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز دانش آموز گرامی باد

13 آبان روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، روز مبارزه با استکبار و روز دانش آموز گرامی باد

رهبر معظم انقلاب: این روز برای ما روز مهمّی است امّا آمریکایی‌ها از این روز خیلی عصبی میشوند. این روزی است که بزرگداشت آن، اعصاب آمریکایی‌ها را خُرد میکند. حالا همین جلسه‌ی شما ــ همین جلسه ــ وقتی منعکس بشود، مطمئن باشید گرایش آمریکایی و خود آمریکایی‌ها از این اجتماع، از این سرود، از این همدلی‌ها خشمگین میشوند، اعصابشان خُرد میشود؛ چرا؟ چون این روز، هم تجسّم شرارت آمریکا است، هم تجسّم ضربه خوردن آمریکا و قابل مغلوب شدن آمریکا است؛ یعنی این کسانی که خیال میکنند آمریکا یک قدرت دست‌نخوردنی است، به حوادث این روز که نگاه کنیم، معلوم میشود نه، کاملاً آسیب‌پذیر است؛ این یک تجربه برای ما میشود.

اخبار مرتبط