تاریخ بروزرسانی:

گزارش تصویری برگزاری بیست و پنجمین جشنواره شهید رجایی

گزارش تصویری برگزاری بیست و پنجمین جشنواره شهید رجایی

📸گزارش تصویری📸

 

💠 بیست و پنجمین جشنواره شهید رجایی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر برگزار شد.

اخبار مرتبط