تاریخ بروزرسانی:

3350 نفر نیروی قرارداد مدت معین در دستگاه های اجرایی استان مشغول به خدمت می باشند

3350 نفر نیروی قرارداد مدت معین در دستگاه های اجرایی استان مشغول به خدمت می باشند

3350 نفر نیروی قرارداد مدت معین در دستگاه های اجرایی استان مشغول به خدمت می باشند

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر علی درویشی رئیس سازمان اعلام نمود با توجه به آمار دریافتی از ۶۲ دستگاه اجرایی استان تعداد 3350 نفر نیروی دارای قرارداد مدت معین در دستگاه های اجرایی مشغول به خدمت بوده که حدود 10 درصد کل کارکنان دستگاه های اجرایی استان  که 32733 نفر می باشند را شامل می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به بارگذاری اطلاعات نیروهای خود در سامانه پاکنا (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) اقدام نموده و در طول سال نسبت به ثبت و به روزرسانی احکام جدید اقدام نمایند.

آقای درویشی افزود: در اجرای قوانین و مقررات مصوب در نظام اداری نیروهای قراردادی می توانند عهده دار پست های مدیریتی اعم از مدیریت پایه و میانی در دستگاه اجرایی شوند، در همین راستا واحدهای استانی می توانند نسبت به معرفی افراد واجد شرایط احراز پست های مدیریتی به کانون ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران اقدام نمایند.

علی درویشی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همچنین افزود: با توجه به استسفاریه مجلس شورای اسلامی و بند «و » ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی هم اکنون این امکان فراهم شده است نیروهای قراردادی مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس از تکمیل مراحل قانونی از جمله گزینش و نیز رعایت شرایط احراز و ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران به رسمی قطعی تغییر وضعیت  یابند. با توجه به آمار دریافتی از دستگاه های دارای اعتبارات هزینه ای استانی اطلاعات 117 نفر از مشمولان استفاده از این ماده قانونی جهت ثبت در سامانه کارمند ایران توسط دستگاه های اجرایی استان در حال پردازش است.

رئیس سازمان  در پایان افزودند در حال حاضر سایر دارندگان رابطه استخدامی قرارداد مدت معین در صورت شرکت  و پذیرش در آزمون های استخدامی فراگیر که سالانه بر اساس مجوزهای صادره توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می گردد امکان تبدیل وضعیت استخدامی را  خواهند داشت.

حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

 

کد خبر ۱۰۰۲

اخبار مرتبط