تاریخ بروزرسانی:

سال گذشته ۶۲ پروژه بهره‌وری در استان بوشهر انجام شد

سال گذشته ۶۲ پروژه بهره‌وری در استان بوشهر انجام شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر گفت: سال گذشته ۶۲ پروژه مرتبط با مفاهیم بهره‌وری در دستگاه اجرایی این استان اجرا شد.

علی درویشی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر ضمن گرامیداشت روز ملی بهره وری و بهینه سازی مصرف اظهار کرد: بهره وری استفاده مطلوب موثر و بهینه از همه لحظه‌ها، مجموعه امکانات و ظرفیت‌ها، سرمایه‌ها نیرو‌ها و منابعی است که انسان برای رسیدن به رشد و شکوفایی همه جانبه کمک می‌کند؛  در واقع انسان با بیشترین استفاده از کمترین امکانات بهره وری بالایی دست می‌آورد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر خاطر نشان کرد: روز بهره‌وری و بهینه سازی مصرف بهانه‌ای برای تکرار اهمیت استفاده موثر و مطلوب از زمان امکانات سرمایه فرصت‌ها و نیروی انسانی در جهت تولید بهینه سازی مصرف و در نتیجه رسیدن به رشد و شکوفایی همه جانبه اقتصادی و اجتماعی در جامعه است.

درویشی با اشاره به سخنی از حضرت علی علیه السلام است که می‌فرماید “هر کس دو روزش مساوی باشد زیان دیده است”، گفت: برای بهره‌رو بودن باید باور و اعتقاد داشته باشیم که امروز بهتر از دیروز و فردا بهتر از امروز می‌توان عمل کرد.

این مقام مسئول عنوان کرد: بنابر ماده ۴ بند الف ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه، جهت تامین حداقل ۲.۸ درصد از رشد ۸ درصدی اقتصاد از محل ارتقای بهره‌وری، کل عوامل تولید دستگاه اجرایی و نیرو‌های مسلح مکلف هستند برای محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد و اجرایی کردن چرخه مدیریت بهره‌وری در واحد‌های تحت مدیریت خود تمهیدات لازم را برای عملیاتی ساختن این چرخه با هماهنگی سازمان ملی بهره وری ایران فراهم کرده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره وری ایران ارائه کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر افزود: دستگاه‌های اجرائی باید در شش ماهه نخست اجرای قانون برنامه برنامه‌های عملیاتی خود را برای ارتقای بهره‌وری از طریق تسهیل و تشویق فعالیت‌های غیر دولتی در حوزه‌های مربوطه را به تائید سازمان ملی بهره‌وری رسانده و این سازمان نیز حداکثر ظرف مدت یک سال مجموعه اقدامات مذکور را به تصویب هیات وزیران برساند.

درویشی بیان کرد: در اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری سال ۱۴۰۰ استان بوشهر ۶۲ پروژه مرتبط با مفاهیم بهره وری در دستگاه اجرایی اجرا شد و امسال نیز عملکرد دسنگاهها در این حوزه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی در ابتدای سال جاری باید عناوین پروژه‌های مرتبط با بهره وری را جهت بررسی در کمیته بهره‌وری استان بوشهر به سازمان ارسال کنند، همچنین در فواصل ۳ماه هر دستگاه می‌بایست گزارش عملکرد خود را بر اساس فرم‌ها و جداول مشخص شده تکمیل و به سازمان ارسال کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر تاکید کرد: از مجموع ۶۲ پروژه اجرا شده در سال گذشته تعداد ۱۲ پروژه مربوط به اداره کل پزشکی قانونی ۴چهار پروژه مربوط به اداره کل انتقال خون، سه پروژه مربوط به اداره کل دامپزشکی، سه پروژه مربوط به مسائل اداره کل منابع طبیعی، سه پروژه مربوط به اداره کل استاندارد، ۹ پروژه در اداره کل جهاد کشاورزی، ۱۲ پروژه برای در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و ۳۷ مربوط پروژه مربوط به شرکت شهرک‌های صنعتی بوده است.

درویشی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر می‌بایست با توجه به اولویت‌های توسعه استان و دستگاه  ذیربط نسبت به احصا و اجرای برنامه‌های بهره‌وری خود اقدام کنند.

اخبار مرتبط