تاریخ بروزرسانی:

70 میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات پرداخت می شود.

70 میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات پرداخت می شود.

70 میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات پرداخت می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی  استان بوشهر در روز پنج شنبه مورخ 1399/05/30

مبلغ 70 میلیارد تومان به صورت یارانه سود تسهیلات بانکی به واحد های اقتصادیپرداخت می شود.

علی درویشی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: برای حمایت از سرمایه گذاران در راه اندازی واحد های اقتصادی در استان بوشهر تا پایان سالجاری به مبلغ 70 میلیارد تومان به این واحد ها پرداخت می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: در راستای بهره برداری سریع تر پروژه ها  در بخش های مختلف از جمله  کشت  گلخانه ای ، پرورش آبزیان ،  واحد های صنفی و واحد های نو آور ودانش بنیان، بخشی از هزینه های سود و کارمزد تسهیلات بانک با پرداخت یارانه جبران می شود.

مسئول ستاد برنامه ریزی جهش تولید استان بوشهر در این جلسه ضمن تاکید به دستگاه های اجرایی برای پیگیری اجرایی این پروژه ها خواستار انعقاد هرچه سریعتر تفاهم نامه دستگاه های اجرایی با بانکهای عامل شد.

اخبار مرتبط