تاریخ بروزرسانی:

اعمال آیین نامه جدید طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

اعمال آیین نامه جدید طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

*اطلاعیه (1)

 

اعمال آیین نامه جدید طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر: اعمال آیین نامه جدید طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران از تاریخ 15/5/ 1401مصادف با اعمال کامل تغییرات در سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی (ساجات) الزامی و لازم الاجرا گردیده است.

 

نظر به  ابلاغ بخشنامه شماره 167108/1401مورخ 11/04/1401 و در راستای مصوبه شماره 99352 مورخ 2/09/1400 هیات محترم وزیران و بخشنامه شماره 404245/99 مورخ 29/07/1399،بدینوسیله به منظور پیاده سازی مصوبه هیات محترم دولت و تسهیل فرآیند تشخیص صلاحیت از تاریخ 1/6/1401 شاخص های تشخیص صلاحیت پیمانکاران در سال 1401 که شامل : حداقل امتیاز کارهای انجام شده، حداقل مبلغ کار مشخص ،حداقل امتیاز توان مالی برای ارتقاء پایه شرکت هاو حداکثر مبلغ ظرفیت ریالی کلیه رشته ها و پایه ها اعمال و به روز رسانی شده است.

 

در این خصوص آیین نامه جدید تشخیص صلاحیت پیمانکاران و همچنین بخشنامه ها و مصوبات تکمیلی پس از آن از قسمت ضوابط تشخیص صلاحیت بخش پیمانکاران  در سامانه ساجات  به آدرس sajat.ir قابل دریافت می باشد.

 

متقاضیان عزیز در صورت هر گونه سوال می توانند با کارشناس مربوطه آقای احمد رضا آرامی با شماره تلفن های (07731600234 یا 07733553751) تماس حاصل فرمایند.

*اطلاعیه (2)

 

اصلاح جداول شماره 2 و 10 آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت28437 مورخ 23/4/1383 هیات محترم وزیران

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر: مفاد بخشنامه شماره 243340مورخ22/5/1401 ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع اصلاح جداول شماره 2 و 10 آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه 20637/ت28437 مورخ 23/4/1383 هیات محترم وزیران،از تاریخ 5/6/1401 در سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی(ساجات) اعمال گردید.

 

در این خصوص اطلاعیه امور نظام فنی و اجرایی،مشاورین و پیمانکاران و همچنین بخشنامه شماره 243340 مورخ 22/5/1401 ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور برای متقاضیان گرامی از قسمت ضوابط تشخیص صلاحیت بخش پیمانکاران در سامانه ساجات به آدرس  sajat.ir  قابل دریافت می باشد.

 

متقاضیان عزیز در صورت هر گونه سوال می توانند با کارشناس مربوطه آقای احمد رضا آرامی با شماره تلفن های (07731600234 یا 07733553751) تماس حاصل فرمایند.

اخبار مرتبط