تاریخ بروزرسانی:

تغییـــر ریل اقتصادی کشـــور

تغییـــر ریل اقتصادی کشـــور

بنا به تأكيدات رئیس جمهور مبنی بر تحول لایحه بودجه 1401، از شهریور امسال فرایند تدوین لایحه بودجه سال آتی در سازمان برنامه و بودجه کشور آغاز گردید. تنظیم بودجه ای فاقد کسری با محوریت رفع مسائل اقتصادی کشور و اولویت دهی به مشکلات معیشتی مردم و بهبود وضعیت کسب و کار و افزایش درآمد خانوارها در دستور کار سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفت. بر همین اساس برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در کشور تقسیم کار استانی صورت گرفته و رشد بخش های مختلف اقتصادی به تفکیک شهرستان و بخش هم تنظیم و نهایی شد.

همچنین طرح هایی که باعث ایجاد رشد می شوند در زیر بخش های مختلف تا شهرستان و در دستگاه های اجرایی مختلف شناسایی گردیدند که پس از تصویب در دستور کار دولت و استانداران قرار خواهد گرفت. یکی از مهم ترین مسائل برای تحقق این هدف فراهم نمودن منابع مالی و اعتبار لازم بوده و برهمین اساس پیشنهاد ایجاد صندوق توسعه استانی و تجهیز آن با منابع مختلف مالی برنامه ریزی گردید.

یکی از مهمترین منابعی که علاوه بر تسهیلات بانکی نقش مهمی در تأمین مالی اجرای طرح ها خواهد داشت مالیات هاست. قطعا با تغییر ریل اقتصادی کشور و توجه به برنامه محوری و ایجاد شفافیت در ارائه بودجه امکان برون رفت از شرایط کنونی فراهم می گردد. قطعأ کشور در این مسیر چاره ای جز تغییر ریل اقتصادی ندارد و بایستی با ایجاد صندوق های سرمایه گذاری استانی نیز به تحریک سرمایه گذاری و اجرای طرح های زیربنایی و تولیدی کمک نمود ضمن اینکه بایستی در اجرای پروژه ها نیز نگاه عدالت محوری و توسعه متوازن را مورد توجه قرار دهیم.

بدیهی است یکی از مهم ترین منابع، مالیات های وصولی در استان هاست که بایستی به صورت دقیق مشخص شود که ظرفیت مالیاتی هر استان به چه میزان است و از این منابع چگونه برای مصارفی که زمینه تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی را رقم برند، استفاده نمود این مصارف قطعا مربوط به برنامه هایی است که ضمن اثربخشی و ارتقای بهره وری در بخش مربوطه، منجر به رشد و پویایی اقتصاد نیز می گردد.

هر استانی که نیز بتواند علاوه بر منابع مصوب از جمله مالیات ها با ابزارهای مختلف از جمله جلوگیری از فرار مالیاتی و رونق بخشی به فعالیت های اقتصادی مالیات بیشتری وصول نماید، می بایستی مقدار مازاد به آن استان اختصاص داده شود تا با تقویت این مکانیزم انگیزشی علاوه بر خلق و افزایش منابع بودجه، بودجه ای فاقد کسری را رقم بزند. این امر در برنامه سوم تا ششم یا اجرا نشده یا به صورت بسیار ناقص اجرا شده و کارکرد اصلی خود را از دست داده است.

در امتداد تغییر این ریل تقویت ساز و کارهای انگیزشی از جمله برگشت مازاد درآمدها به ویژه درآمدهای مالیاتی به هر استان ضروری است. همچنین بنا به تأکید رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور همه دستگاه ها و وزارتخانه ها در خلق منابع مسئولیت دارند و استراتژی مدونی برای جذب منابع به صورت فاینایس داخلی و خارجی، جذب منابع از بیرون، بانک ها و کمک از خیران، مولد کردن دارایی های دولت و مشارکت بخش خصوصی توأم با ایجاد بهره وری برنامه ریزی گردیده است.

اخبار مرتبط