تاریخ بروزرسانی:

جزئیات لایحه بودجه 1401

جزئیات لایحه بودجه 1401

🔻 افزایش 29 درصدی حداقل حقوق
🔷 با احکام ذیل در بودجه حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر می‌گیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر می‌گیرند، بیشتر رشد خواهد کرد و فاصله حقوق کاهش می‌یابد:
🔷 افزایش ناخالص حقوق به‌صورت پلکانی معکوس از 29% تا 5%
🔷 حداقل مبلغ مندرج در احکام کارگزینی با 29% رشد از 35 میلیون ریال به 45 میلیون ریال افزایش می‌یابد
🔷 1700 امتیاز در احکام کارگزینی تمامی کارکنان اضافه می‌شود که معادل مبلغ ثابت 533,800 تومان می‌باشد.
🔷 ضریب ریالی با 3% رشد از 3048 به 3140 تغییر می‌کند.
🔷 برای بازنشستگان نیز مبلغ 533,800 تومان ثابت و 3% رشد اعمال می‌گردد.

 

🔻 تمرکز بودجه عمرانی بر مشکلات تنش آبی و خشکسالی
🔷 اعتبارات منابع آب از 9.3 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 1400 به 22.3 هزار میلیارد تومان در جهت رفع تنش‌های آبی و تقویت آبرسانی پایدار به مناطق ضروری شهری و روستایی؛ افزایش یافته است.
🔷 اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه (بودجه عمرانی) نسبت به سال 1400 با بیش از 43 درصد رشد به 251 هزار و 815 میلیارد تومان رسیده است.

 

🔻 کاهش 15 درصدی هزینه‌های دولت
🔷 در لایحه بودجه هزینه های دولت به استثنای حقوق 15 درصد کاهش پیدا کرده است.
🔷 بابت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبلغ 12,000 میلیارد تومان منظور شده است.
🔷 بابت پاداش پایان خدمت جانبازان به میزان 9,000 میلیارد تومان منظور شده است.
🔷 بابت پاداش پایان خدمت بازنشستگان مبلغ 22,600 میلیارد تومان منظور شده است.
🔷 بابت رتبه بندی معلمان 25 هزار میلیارد تومان منظور گردیده است.

 

🔻 خبرهای خوب بودجه برای استان‌ها
🔷 در راستای تحقق رشد اقتصادی 8%، مبلغ 150,000 میلیارد تومان در سقف منابع هدفمندی و منابع عمومی لایحه سال 1401 منظور گردیده است.
🔷 برای تقویت اعتبارات استان‌ها و در جهت تمرکززدایی، با توجه به قابلیت‌های استان‌ها مبتنی بر آمایش سرزمین 422 طرح استانی ویژه (ملی استانی) به استان‌ها انتقال پیدا می‌کند.
🔷 بخش قابل توجهی از 150 هزار میلیارد تومان منابع رشد اقتصادی در اختیار استان‌های قرار خواهد گرفت.

 

🔻 هدایت یارانه‌ها به سمت اقشار کمتر برخوردار
🔷 افزایش اعتبارات برنامه مقابله با فقر مطلق برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی معادل دو برابر حقوق کارمندان برنامه یارانه نقدی و غیر نقدی و معیشت معادل 73.8 هزار میلیارد تومان
🔷 یارانه حوزه سلامت مطابق با ماده 46 قانون الحاق 2 به میزان 32 میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است.
🔷 یارانه نان، گندم، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی به میزان 140 هزار میلیارد تومان منظور شده است.
🔷 24 هزار میلیارد تومان منابع حمایت از تولید در بخش انرژی و برای حمایت از اشتغال معادل 46 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است.
🔷 پیش‌بینی منابع در قالب صندوق پیشرفت و عدالت ایران (ملی و استانی) به میزان 46 هزار میلیارد تومان و با احتساب منابع حمایت از انرژی در وزارت نفت معادل 70 هزار میلیارد تومان است.

 

🔻 کاهش انتشار اوراق مالی و تمرکز روی فروش نفت

🔷 در لایحه بودجه انتشار اوراق مالی اسلامی از 132.500 میلیارد تومان به 88,000 میلیارد تومان کاهش‌یافته است.

🔷 صادرات نفت روی یک‌میلیون و 200 هزار بشکه و قیمت نفت 53 یورو معادل 60 دلار در نظر گرفته‌شده است.

🔷 صادرات خالص گاز 3.58 میلیارد دلار منظور شده و 145 هزار بشکه در روز خوراک تحویل پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها خواهد شد.

 

🔻 صندوق مسکن محرومین تشکیل می شود
🔷 برای تامین اراضی طرح مسکن به استعداد 4 میلیون واحد مسکونی تا پایان سال 1401 برنامه ریزی شده است.
🔷 اعتبارات صندوق ملی مسکن تقویت و برنامه ریزی برای اجرایی شدن دو میلیون مسکن تا پایان سال آینده که 30 درصد آن به پایان خواهد رسید، انجام شده است.
🔷 5 هزار میلیارد تومان برای راه اندازی صندوق مسکن محرومین اختصاص پیدا خواهد کرد.
🔷 از ظرفیت داراییهای غیر منقول وزارت راه و شهر سازی و منابع صندوق پیشرفت و عدالت برای تقویت منابع صندوق ملی مسکن استفاده خواهد شد.

 

🔻 سرعت گرفتن طرح های ریلی و جاده ای
🔷 در بودجه سال 1401 منابع خوبی برای طرح های حمل و نقل ریلی و جاده ای دیده شده به طوری که تا پایان سال شاهد تحقق اهداف زیر هستیم.
🔷 افزایش طول خطوط راه آهن از 12190 کیلومتر به 12700 کیلومتر
🔷 افزایش ظرفیت بارگیری و تخلیه از 285 به 290 میلیون تن
🔷 افزایش طول بزرگراهها از 19600 به 19800 کیلومتر
🔷 افزایش طول شبکه آزاد راهی از 2730 به 2950 کیلومتر
🔷 تکمیل 43 کیلومتر خطوط متروی درون شهری و برون شهری با همکاری شهرداریها
🔷 باز سازی 5 هزار دستگاه اتوبوس درون شهری با همکاری شهرداری ها در 70 شهر کشور

 

🔻 احداث پالایشگاه جدید با کمک دولت / گازرسانی سرعت می گیرد
🔷 2 هزار میلیارد تومان برای گاز رسانی به روستاها و مناطق فاقد گاز در بودجه پیش بینی شده است.
🔷 300 میلیون دلاری برای توسعه پالایشگاه آبادان در نظر گرفته شده و ساخت پالایشگاه جدید نفت با ظرفیت 300 هزار بشکه در روز هدف گذاری شده است.
🔷 تکمیل خط اتیلن غرب برای تامین خوراک پتروشیمی های در حال احداث پیش بینی و 15 هزار میلیارد تومان برای طرح های بهینه سازی سوخت در نظر گرفته شده است.
🔷 برای حمایت از سرمایه گذاری های خطر پذیر و دانش بنیان تولیدات داخلی هم منابع خوبی دیده شده است.

 

🔻 رشد محصولات زراعی و افزایش 1.2 میلیون هکتاری آبخیزداری
🔷 در بودجه سال آینده منابع لازم برای افزایش تولیدات زراعی و باغی به میزان 7.3 میلیون تن دیده شده است.
🔷 همچنین با اختصاص منابع لازم حد نگاری و صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی برای 900 هزار هکتار و آبخیزداری 1.2 میلیون هکتار انجام خواهد شد.
🔷 تکمیل و بهره برداری از 10 هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی و افزایش ضریب خود اتکایی در تولید جوجه نژاد داخلی از 10 به 58 درصد از دیگر اهداف برنامه ای بودجه است.
🔷 سطح پوشش بیمه کشاورزی از 18 به 27 درصد به افزایش خواهد یافت و منابع این صندوق تقویت خواهد شد.

اخبار مرتبط