تاریخ بروزرسانی:

در سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادي ۱۰/۲ درصدي و اشتغال ۳۰ هزار نفر فراهم خواهد شد

در سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادي ۱۰/۲ درصدي و اشتغال ۳۰ هزار نفر فراهم خواهد شد

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی استان بوشهر گفت: صندوق پيشرفت و عدالت با هدف توسعه و تقويت نقش مردم در اقتصاد و گسترش گردشگری تشكيل می شود.

به گزارش مركز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور به نقل از روابط‌عمومی مديريت و برنامه‌ريزی استان بوشهر، علی درويشی درباره‌ی مصوبات سفر رييس جمهور به استان بوشهر گفت: با توجه به سفر رئيس‌جمهور در ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۰ به استان بوشهر  ۹۳ پروژه با اعتباري بالغ بر ۴ هزار و ۹۵۰ ميليارد تومان برای پروژه های عمرانی مصوب شد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی استان بوشهر ادامه داد: علاوه بر اعتبارات عمرانی ذكر شده، جهت توسعه سرمايه‌گذاری بخش خصوصی ۳ هزار ۲۱۵ ميليارد تومان تسهيلات براي تكميل پروژه‌های مختلف و تشويق سرمايه‌گذاران بخش خصوصی مصوب شده است، همچنين مبلغ ۹۲۰ ميليون دلار جهت تكميل دو پروژه كلان شامل پتروشيمی دنا و جايگزين شناورهای ساخت خارج و يا دارای پرچم خارجی با شناور های ساخته شده در كشور اختصاص يافته است.

وي اضافه كرد: ازمجموع تعهدات سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور در سال ۱۴۰۰ تاكنون بيش از ۷۵ درصد از اعتبارات مصوب (به مبلغ يك هزار و ۳۴ ۱ميليارد تومان) تخصيص يافته است، به نحوی كه طی ۴ مرحله و تاكنون ۸۵۱ ميليارد تومان به پروژه های سفر رييس جمهور در استان بوشهر تخصيص داده شده است . 
درويشی تصريح كرد: اميد است با تزريق اين منابع اعتباری پروژه هایی كه برخی از آنها بيش از يك دهه مشكل اعتباری داشتند در نيمه نخست سال آتی به بهره برداری برسند.

وی ادامه داد: براساس اعتبارات تخصيص يافته تاكنون ۳۷ درصد اعتبارات مصوب استان بوشهر محقق و ۶۳ درصد تاكنون محقق نشده است، اما تخصيص تعهدات سازمان برنامه‌ريزی و بودجه كشور در سال ۱۴۰۰بالغ بر ۷۵ درصد محقق شده است.
درويشی درباره اختصاص اعتبارات تملك دارايی هاي سرمايه‌ايی استان، گفت:از مجموع اعتبار مصوب استان ۹۵۴ ميليارد تومان مربوط به نفت است كه از اين ميزان تاكنون ۱۸۹ ميليارد تومان معادل ۲۰ درصد تحقق يافته است.
وی اضافه كرد: اعتبارات تملك دارايی و سرمايه‌ای استان بوشهر برای سال جاری نيز ۱۷۵ ميليارد تومان مصوب شده كه از اين ميزان ۸۲ درصد تاكنون تخصيص يافته است. 

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی بوشهر تصريح كرد: مهلت هزينه كرد اين اعتبارات تا ۳۱ تيرماه سال ۱۴۰۱ است و انتظار می رود تا پايان سال تخصيص مناسب ديگری به استان ابلاغ شود. همچنين با اعتبارات محروميت زدايی در برخي حوزه ها از جمله آبرسانی به نوار ساحلي استان بوشهر شاهد تحولات عمده و كاهش مشكلات كم آبی در تابستان پيش رو باشيم.
وی درباره تشكيل  صندوق پيشرفت و عدالت گفت: صندوق پيشرفت و عدالت  به واسطه رويكرد حمايتی دولت تسهيلات ارزان قيمتی را خصوصاً در كسب و كارهاي خانگی و مشاغل پشتيبان و شركت هاي دانش بنيان پرداخت  می كند. اين صندوق در توسعه بوم گردی ها و گسترش گردشگری نيز اقدامات مثبت و شايان توجهی انجام داده است.
درويشی اضافه كرد: نقش اصلی اين صندوق ارتقا بهره وری و توسعه سرمايه گذاری می باشد كه با هدف اهرم نمودن منابع بودجه عمومی دولت، نسبت به جذب و جهت دهی هزينه كرد منابع از محل صندوق توسعه ملی، فاينانس خارجی، منابع بانكی و استفاده از ظرفيت بخش خصوصی براي دستيابی به رشد اقتصادی هشت درصدی و تحقق توسعه استان اقدام مي‌كند. 
رئيس سازمان مديريت وبرنامه‌ريزی استان بوشهر، تصريح كرد: يكي ديگر از اهداف صندوق پيشرفت و عدالت جلب مشاركت بخش خصوصی و عمومی براي انجام طرح‌های استانی است كه با هدف توسعه و تقويت نقش مردم در اقتصاد صورت ميپذيرد، با هدف گذاری در استان بوشهر برای سال آينده زمينه تحقق رشد اقتصادی ۱۰/۲ درصدی و اشتغال ۳۰ هزار نفر فراهم خواهد شد.
وی درباره رويكردهای اصلی سازمان در اجراي سياست‌های دولت سيزدهم گفت: با توجه به سياست‌های كلی دولت سيزدهم، درباره دستيابی به رشد اقتصادی، ايجاد ثبات اقتصادی، عدالت محوری، اصلاح ساختار بودجه و تامين مالی پايدار، رويكرد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی استان بوشهر نيز منبعث از اين محورها مي‌باشد و در همين راستا اين سازمان نسبت به تدوين برنامه در محورهای مختلف اقتصادی برای تكميل و توسعه زيرساخت های عمرانی در راستای دستيابی به رشد اقتصادی ۱۰/۲با هدف ايجاد اشتغال پايدار اقدام كرده است.
 درويشی ادامه داد: با تكميل و توسعه زير ساخت‌های آموزشی، كمك آموزشی و زير ساخت‌های بهداشت و درمان با هدف دسترسی عادلانه و آسان به خدمات برنامه‌ريزی شده است.
وی اضافه كرد: در راستای ارتقای بهره‌وری نسبت به تجميع پروژه‌ها، عدم شروع پروژه‌های جديد و اولويت دادن به تكميل پروژه‌های نيمه تمام و پرداخت مطالبات پيمانكاران اقدام شده است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ریزی استان بوشهر درباره تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران نيز گفت: تاكنون ۹۸۲ درخواست براي تبديل وضعيت ايثارگری به اين سازمان رسيده كه ۷۱۹ درخواست تائيد نهايی و شماره مستخدم رسمی قطعی صادر شده است.

اخبار مرتبط