تاریخ بروزرسانی:

کدام استان ها بیشترین رشد اقتصادی را در بودجه 1401 دارند؟

کدام استان ها بیشترین رشد اقتصادی را در بودجه 1401 دارند؟

? کدام استان ها بیشترین رشد اقتصادی را در بودجه 1401 دارند؟

 

? در لایحه بودجه 1401 رشد اقتصادی هشت درصدی هدف گذاری شده که برای تحقق آن به غیر از منابع طرح های عمرانی، 175 هزار میلیارد تومان در قالب صندوق پیشرفت و عدالت دیده شده است.

 

? در هر استان طرح هایی برای تحقق رشد اقتصادی بر مبنای سند آمایش سرزمین دیده شده و سهم هر استان در تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی مشخص گردیده است.

 

? بر این اساس استان بوشهر با رشد 10.2% در صدر و بعد از آن استان های خوزستان با رشد 10 درصدی وایلام با رشد 9.6 درصدی قرار گرفته است. رشد اقتصادی استان تهران 7.1 درصد هدف گذاری شده است.

 

? کمترین میزان رشد هدف گذاری شده هم مربوط به استان های هرمزگان و لرستان است که البته در صورت برنامه ریزی دقیق و جذب منابع توسط مقامات استانی، ظرفیت رسیدن به هدف رشد هشت درصدی در این استان ها نیز فراهم است.

 

? البته این اهداف اسناد پشتیبان زیادی دارند و طرح های رشد اقتصادی تا سطح شهرستان مشخص شده است.

اخبار مرتبط