تاریخ بروزرسانی:

افزایش 1.1 درصدی نرخ مشارکت اقتصادی و کاهش 0.4 درصدی نرخ بیکاری در استان بوشهر

افزایش 1.1 درصدی نرخ مشارکت اقتصادی و کاهش 0.4 درصدی نرخ بیکاری در استان بوشهر

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر خبر داد:

افزایش 1.1 درصدی نرخ مشارکت اقتصادی و کاهش 0.4 درصدی نرخ بیکاری در استان بوشهر

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر محسن پاپری زارعی گفت : بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در بهار ۱۴۰۰ نرخ بیکاری استان بوشهر 7.8 درصد با رتبه 21 در بین استانهای کشور و نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار در این بازه زمانی ۳۶.۸ درصد با رتبه 27 بوده است.

وی افزود: نرخ بیکاری کشور در بهار ۱۴۰۱ برابر با 10.4 درصد بوده که در استان بوشهر نرخ بیکاری با کاهش 0.4 درصدی به 7.4 درصد رسیده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر اضافه کرد:  از نظر نرخ بیکاری در بهار سال ۱۴۰۱ استان بوشهر با 7.4 درصد قبل از استان های گیلان ،مرکزی، سمنان، همدان و زنجان قرار داشته و  رتبه ۲۶ کشور را به خود اختصاص داده که این رتبه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵ پله بهبود یافته است

پاپری زارعی اظهار داشت: نرخ مشارکت اقتصادی استان با افزایش ۱.1 درصدی به مقدار 37.9 درصدی رسیده و از لحاظ جایگاهی رتبه 23  را به خود اختصاص داده  که این رتبه نسبت به دوره مشابه سال قبل 4 پله بهبوده یافته است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بر اساس سیاست گذاری های انجام شده در استان بوشهر کاهش نرخ بیکاری به کمتر از ۷ درصد و افزایش ۳ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی برای سال آینده تعیین گردیده است.

اخبار مرتبط