تاریخ بروزرسانی:

نشست خبری و صمیمانه ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر با اصحاب محترم رسانه به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار به روایت تصویر

نشست خبری و صمیمانه ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر با اصحاب محترم رسانه به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار به روایت تصویر

اخبار مرتبط