تاریخ بروزرسانی:

استقرار نظام مدیریت دانش و چرخه بهره وری در دستگاه های اجرایی استان

استقرار نظام مدیریت دانش و چرخه بهره وری در دستگاه های اجرایی استان

به گزارش روابط عمومی سازمان، ششمین نشست کارگروه توسعه مدیریت منابع انسانی دستگاه های اجرایی با حضور دستگاه های عضو در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر برگزار گردید. در این نشست ضمن بیان ضرورت استقرار نظام مدیریت دانش و چرخه بهره وری در استان، مقرر گردید دستگاه های اجرایی ظرف سال جاری با توجه به بخشنامه های موجود نسبت به انجام اقدامات اولیه در خصوص استقرار این دو نظام مدیریتی اقدام نمایند. همچنین در اجرای دستور جلسه دستگاه های اجرایی استان بر حضور کارکنان واجد شرایط در کانون ارزیابی سازمان و حقوق و مزایا تا حد اکثر بیستم هر ماه در سامانه پاکنا تاکید گردید.

advanced divider

اخبار مرتبط