تاریخ بروزرسانی:

لزوم اثربخشی، توسعه محوری و عملیاتی بودن طرح های پژوهشی در راستای حل مشکلات استان بوشهر

لزوم اثربخشی، توسعه محوری و عملیاتی بودن طرح های پژوهشی در راستای حل مشکلات استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر، محسن پاپری زارعی گفت: جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان با هدف بررسی پروژه های پژوهشی برگزار و دستگاه های اجرایی موظف شدند  به صورت منظم با حضور در جلسات کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری برنامه های خود را در راستای این کارگروه ارائه دهند.

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اظهار داشت: هدف از تشکیل این کارگروه تخصصی، تسهیل اجرای تصمیمات شوراهای عالی مرتبط از جمله شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی و هماهنگی و ایجاد ارتباط بین دستگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی با مراکز تولیدی و صنعتی و بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تخصصی آنها برای توسعه و ارتقای کیفی تولیدات داخلی است.

 

وی اضافه کرد: این کارگروه تخصصی همچنین به بررسی و ارایه راهکارهای حمایت از توسعه و ارتقای مراکز رشد، پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری و شرکت های دانش‌بنیان و کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان با همکاری کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری و تمهید راهکارهایی برای بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تخصصی سازمان‌ها به ویژه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی در جهت رفع نیاز‌‌‌‌‌های پژوهشی استان و کشور می پردازد.

 

پاپری زارعی خاطر نشان کرد: بررسی و ارایه پیشنهاد اولویت های پژوهشی استان و جهت دادن و هدایت اعتبارات تحقیقاتی کلیه دستگاه های اجرایی و تمهید برنامه  هایی برای حمایت از تولید علم و فناوری و عرضه نوآوری در استان، راهکارهای تشویق و توسعه استفاده از فناوری اطلاعات در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین هماهنگی و نظارت بر ایجاد بانک‌های اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی استان به منظور ارتقای هم‌افزایی، کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از اجرای پژوهش های غیرضروری و تکراری از رسالت های اصلی کارگروه می باشد.

 

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی تاکید کرد:  طرح های پژوهشی استان باید کاربردی و اثربخش باشد و قابلیت ارزیابی، توسعه محور و عملیاتی داشته و اطلاعات موضوع را تجزیه و تحلیل ‌کند تا به نتایج عینی رسیده و هزینه های تحمیل شده آن بر جامعه قابل محاسبه باشد.

 

وی اضافه کرد: اواویت های پژوهشی از سوی دستگاه های اجرایی اعلام و در حال بررسی است این پژوهش ها و نتایج تحقیق علاوه بر حل مشکلات استان،  باید به نتیجه ایده آل و مطلوب منجر شود.

اخبار مرتبط