تاریخ بروزرسانی:

ثبت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌های کارکنان دولت در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) ضروری است

ثبت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌های کارکنان دولت در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) ضروری است

به گزارش روابط‌عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر، آقای درویشی رئیس سازمان با اعلام این خبر افزود: در اجرای بند (الف) تبصره (2۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و بخشنامه معاون اول محترم رئیس‌جمهور و نامه دبیر محترم هیئت دولت در خصوص تصمیمات متخذه در جلسه هیئت‌وزیران به‌منظور ساماندهی و ایجاد انضباط مالی در پرداخت به‌موقع حقوق و مزایای کارکنان و با عنایت به بخشنامه شماره ۱۸۷ ۵۷ به تاریخ 1۴۰۰/۱۰/۱۵ سازمان اداری و استخدامی کشور ضروری است از دی‌ماه سال جاری، تا اطلاع ثانوی تمامی دستگاه‌های اجرایی نسبت به تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات کارکنان و ثبت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها که تحت هر عنوانی قصد پرداخت آن را دارند، حداکثر تا بیستم هر ماه در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) اقدام نمایند.
ایشان اظهار داشتند: لازم به یادآوری است با استناد به جزء ۲-۲ بند «الف» تبصره (۲۰)، هرگونه مسئولیت عدم پرداخت حقوق و مزایا، ناشی از عدم ثبت اطلاعات مذکور، بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذیحساب / مدیر امور مالی ذی‌ربط می‌باشد.

اخبار مرتبط