تاریخ بروزرسانی:

فراخوان اولویت‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر 1400

فراخوان اولویت‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر 1400

فراخوان اولویت‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر 1400

“بند (ه) تبصره 19 قانون بودجه کل کشور”

به استناد ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دستورالعمل اجرایی مربوطه و با عنایت به برگزاری جلسات کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان و مصوبات شورای برنامه­ ریزی و توسعه استان و نیز مشارکت دستگاه­ های اجرایی در اعلام اولویت ­های پژوهشی، کمیته ­های علمی و تخصصی 9گانه در سازمان با همکاری اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه­های استان تشکیل و عناوین زیر به عنوان اولویت ­های اصلی استان مشخص گردید.

شرایط شرکت در فراخوان پژوهشی:

* دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد

* دارا بودن رشته تحصیلی مرتبط با موضوع پژوهش

* دارا بودن سوابق علمی و تجربی مرتبط با موضوع پژوهش با ارائه مستندات لازم

* انتخاب تیم پژوهشی تخصصی و مرتبط با موضوع پژوهش

* عدم همکاری در انجام پژوهش­های نیمه­تمام سال قبل به عنوان مجری طرح

* رعایت قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی

لازم به ذکر است که انجام هرگونه طرح پژوهشی منوط به ورود مشخصات و اخذ تاییدیه از سامانه ملی سمات خواهد بود.

همچنین آخرین مهلت ارسال پروپوزال تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/12/09 تعیین شده است.

advanced divider

اخبار مرتبط