تاریخ بروزرسانی:

برگزاری نشست های تخصصی بررسی برنامه های ارتقای بهره وری با دستگاه های اجرایی استان بوشهر

برگزاری نشست های تخصصی بررسی برنامه های ارتقای بهره وری با دستگاه های اجرایی استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر، حسن ابراهیمی معاون توسعه و منابع انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر گفت: جلسات کارگروه تخصصی ارتقای بهره وری دستگاه های اجرایی استان بوشهر با هدف راهبری برنامه های ارتقای بهره وری و تاکید بر رویکرد اقتصادی برنامه ها و کاهش هزینه های جاری در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر برگزار شد.

 

وی اضافه کرد: ادارات کل بهزیستی،پزشکی قانونی، راه وشهرسازی،صنعت معدن و تجارت و شرکت عمران شهر جدید عالیشهر تا کنون در جلسات ارتقای بهره وری شرکت نموده اند.

 

وی اظهار داشت:دستگاه های اجرایی موظفند بعد از عضویت یکی از کارشناسان این سازمان در کمیته بهره وری جلسات کمیته یاد شده را به صورت منظم تشکیل و گزارش عملکرد خود را در فواصل زمانی سه ماهه به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ارائه نمایند.

 

حسن ابراهیمی خاطر نشان کرد: بعداز پایش عملکرد دستگاه ها اجرایی در فواصل زمانی مشخص شده عملکرد دستگاه ها به کمیته بهره وری استان ارائه می شود.

اخبار مرتبط