تاریخ بروزرسانی:

دستگاه های اجرایی استان مکلف به تدوین برنامه بهره وری شدند

دستگاه های اجرایی استان مکلف به تدوین برنامه بهره وری شدند

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر خبر داد: دستگاه های اجرایی استان مکلف به تدوین برنامه بهره وری شدند

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر، محسن پاپری زارعی با اشاره به سهم سه درصدی بهره وری در رشد اقتصادی سال جاری اظهار داشت:همه دستگاه های اجرایی اعم از دستگاه های دارای بودجه استانی و سایر دستگاه های اجرایی می بایست با توجه به اسناد مصوب سند آمایش استان، راهبردها و اولویت های استان نسبت به ارائه برنامه های ارتقای بهره وری دستگاه خود با هماهنگی سناد متبوع اقدام نمایند.

 

وی اضافه کرد: پیرو تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر لزوم ارتقای بهره وری و تاکیدات مکرر رییس جمهور محترم بر تحقق رشد اقتصادی از محل بهره وری کمیته بهره وری به ریاست استاندار و دبیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در جهت ایجاد وحدت رویه در راهبری موضوع بهره وری در استان و تجمیع برنامه بهره وری ادارات کل استان تشکیل گردید.

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت:دستگاه های اصلی،تابع و استانی مکلفند حداکثر تا سه درصد 3%از اعتبارات هزینه ای ابلاغی را در برنامه های ارتقای بهره وری خود پیش بینی نمایند.

 

وی اظهار داشت: دستگاههای اجرائی مكلفند برای محور قرار دادن رشد بهر‌ه‌وری در اقتصاد، ضمن اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه نمایند.

 

پاپری زارعی خاطر نشان کرد: دستگاه های اجرایی استان مکلفند برنامه ارتقای بهره وری خود را مطابق با راهنمای اجرائی و دستورالعمل ها وآیین نامه اجرائی با رویکرد اسناد آمایش سرزمین و با اولویت برنامه های دانش بنیان، اشتغال آفرین و نوآوری بهره ور با هماهنگی دستگاه اصلی مربوط تدوین نموده و اعتبار پیشنهادی را در موافقتنامه های مبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پیش بینی نمایند.

اخبار مرتبط