تاریخ بروزرسانی:

مزایای مناطق جنگی حذف نشده است

مزایای مناطق جنگی حذف نشده است

در پی انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر حذف مزایای مناطق جنگی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر خبر داد؛

*مزایای مناطق جنگی حذف نشده است بلکه دامنه شمولیت آن به استناد رای دیوان عدالت تغییر کرده است*

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر گفت: مزایای مناطق جنگی و عملیاتی حذف نشده بلکه به استناد رای شماره ۱۵۷۳ دیوان عدالت اداری دامنه شمولیت آن تغییر کرده است.

محسن پاپری زارعی اضافه کرد؛
بر اساس رای شماره ۱۵۷۳ مورخ ۲۹/ ۵/ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که اجرای آن برای دستگاه های اجرایی لازم الاتباع می باشد، کارکنانی مشمول امتیازات مندرج در بند *ث* و *ج* ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه می شوند (امتیازات مناطق عملیاتی، جنگی) که در دوران دفاع مقدس در مناطق مذکور مشغول به خدمت بوده باشند.
وی افزود: مزایای قانون مذکور حذف نگردیده بلکه دامنه شمولیت آن به استناد رای موصوف تغییر کرده است

اخبار مرتبط