تاریخ بروزرسانی:

ارزیابی عملکرد سال 1400

بسمه تعالی

دستگاه‌های اجرایی استان

با سلام و احترام؛

در اجرای بند (الف) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه شماره 44327/4225 مورخ 1389/01/14 هیأت وزیران) و همچنین بند (۱) بخشنامه شماره ۵۱۰۸۰ تاریخ 1400/09/20 موضوع ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی سال ۱۴۰۰، نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

1– به پیوست «شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ سطح استانی و دستورالعمل امتیازدهی» ایفاد می‌گردددستورالعمل مذکور شامل نما گرها، مستندات قابل ارائه از سوی دستگاه و مستندات قانونی مربوط به هر شاخص می‌باشد.

شیوه نامه و برش استانی شاخص‌های اختصاصی متعاقباً اعلام خواهد شد.

2– با عنایت به حذف شاخص‌های عمومی ستاره‌دار (شاخص‌هایی که در تفاهم‌نامه برنامه اصلاح نظام اداری دستگاه هدف‌گذاری شده‌اند)، نیازی به ارائه برش برنامه اصلاح از سوی دستگاه اجرایی نمی‌باشد.

۳– در نماگر میز خدمت، فهرست خدمات مندرج در سامانه خدمات، ملاک ارزیابی واحدهای استانی خواهد بود.

۴– دریافت گزارش خودارزیابی واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی در بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی حداکثر تا تاریخ 1401/02/31 از طریق سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت انجام خواهد شد.

5– ارزیابی عملکرد سال جاری شامل ارزیابی عملکرد بانک‌های مستقر در استان بوشهر نیز می‌گردد.

۶– نتایج ارزیابی‌های انجام‌شده ضمن ارائه در شورای راهبری توسعه مدیریت استان در گزارش به استاندار محترم، در جشنواره شهید رجایی اعلام و به اطلاع عموم خواهد رسید. ضمناً امتیاز مکتسبه دستگاه‌های اجرایی، مبنای پرداخت فوق‌العاده کارایی و عملکرد به کارکنان دستگاه به استناد مصوبه 206/6653 تاریخ 1390/03/23) قرار خواهد گرفت.

علی درویشی

 رئیس سازمان

advanced divider