تاریخ بروزرسانی:

نظارت بر طرح ها و پروژه ‏های ملی و استانی

عنوان خدمت:

 
نظارت بر طرح ها و پروژه ‏های ملی و استانی      آیکن خدمت الکترونیک

نوع خدمت:

 
خدمت به شهروندان (G2C)

متوسط مدت زمان:

 
براساس برنامه زمانبندی اعلامی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور

هزینه ارائه خدمت:

 
رایگان

ارائه کننده خدمت:

 
نام و نام خانوادگی:
شماره تماس:
برنامه کاری:
ارتباط مستقیم: 07731600231

روش ارائه خدمت:

 
• اطلاع رساني خدمت : الكترونيكي
• درخواست خدمت : الكترونيكي
• توليد خدمت : الكترونيكي
• ارائه خدمت : الكترونيكي

زمان های ارائه خدمت:

 
ساعات اداری
 

تعداد دفعات مراجعه:

 
 

 

قوانین و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی کشور

 

غیرالکترونیک: بوشهر، میدان امام خمینی، ابتدای خیابان جانبازان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

 

ارسال لیست پروژه های ملی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و یا درخواست های مربوط به پروژه های استانی و دلیل نیاز به انجام بازدید

 

سازمان مکلف است براساس برنامه اعلامی ضمن تهیه خودرو بازدید از پروژه انجام و فرم های مربوطه تکمیل و در سامانه نظارت پروژه های ملی بارگذاری شوند