تاریخ بروزرسانی:

اسناد و برنامه های توسعه استان

سند چشم انداز استان بوشهر
شرح ویژگی های استان در افق چشم انداز در 10 بند
1400
چشم انداز منطقه 5 کشور
تحلیل SWOT استان بوشهر و سند چشم انداز منطقه 5 آمایشی کشور
آذر 1393
سند آمایش استان بوشهر
دبیرخانه شورای عالی آمایش سرزمین
در سال 1404
نظریه پایه توسعه استان بوشهر
شامل محورهای تجارت خارجی و حمل و نقل، گردشگری، انرژی، شیلات، آبزی پروری و محصولات تخصصی کشاورزی
1399
سند ملی توسعه استان بوشهر
شرح قابلیت های توسعه، تنگناها و محدودیت ها، مسائل اساسی استان، اهداف بلند مدت، سیاست های اجرایی و اقدامات اولویت دار به تفکیک دستگاه های اجرایی
مصوب 1399/12/11
advanced divider
به تفکیک شهرستان ها

برنامه عملیاتی استان بوشهر و شهرستان های آن در برنامه ششم توسعه

برای دریافت سند برنامه عملیاتی هر شهرستان، روی نشان کلیک کنید