تاریخ بروزرسانی:

راهبری پژوهشی دستگاه های اجرایی استان بوشهر

عنوان خدمت:

 
راهبری پژوهشی دستگاه های اجرایی استان بوشهر

نوع خدمت:

 
خدمت به ديگر دستگاه هاي دولت (G2G)

متوسط مدت زمان:

 
12 ماه
 

هزینه ارائه خدمت:

 
رایگان

ارائه کننده خدمت:

 
نام و نام خانوادگی: هوشنگ حاجب (کارگروه آموزش پژوهش فناوری و نوآوری استان بوشهر)
شماره تماس: 07733554434
برنامه کاری: 
ارتباط مستقیم:

روش ارائه خدمت:

 
• اطلاع رساني خدمت: الكترونيكي – غیر الکترونیکی
• درخواست خدمت: الكترونيكي
• توليد خدمت: الكترونيكي – غیر الکترونیکی
• ارائه خدمت: الكترونيكي

زمان های ارائه خدمت:

 
کل سال

تعداد دفعات مراجعه:

 

 

پروپوزال طرح

 

بند ب ماده 64 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی / بند (ه) تبصره نه قانون بودجه کل کشور

 

غیرالکترونیک: بوشهر، میدان امام خمینی، ابتدای خیابان جانبازان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

 

سوال:

اعتبار به چه فرد یا افرادی اعطا می شود؟

پاسخ:

اعتبار فقط به دستگاه های اجرایی مستقر در استان بوشهر تعلق خواهد پذیرفت

 

سوال:

مجریان طرح ها چه کسانی خواهند بود؟

پاسخ:

دانشگاه ها و مراکز علمی مستقر در استان بوشهر میتوانند بر اساس عنوان طرح، پروپوزال نوشته و در صورت تصویب به عنوان مجری انتخاب شوند

 

سوال:

تصویب طرح توسط چه نهادی انجام می شود؟

پاسخ:

طرح ابتدا در کمیته استانی مصوب شده سپس درسامانه سمات اطلاعات بارگذاری شده و نهایتا پس از تایید کمیسیون تخصصی مربوطه درشورای عالی علوم تحقیقات و فناوری به مرحله انجام می رسد

 

  • ارائه اولویت ها و محورهای پژوهشی

  • ثبت طرح درسامانه

  • انعقاد قرارداد

 

  • برگزاری جلسات کارگروه آموزش پژوهش فناوری و نوآوری

  • استخراج اولویت های پژوهشی

  • نظارت بر فرایند ثبت و تایید طرح در سامانه