تاریخ بروزرسانی:

گزارشات نظارتی پروژه های مصوب استان بوشهر سال 1398

گزارش عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر هفته دولت
1398
کتابچه طرح ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی استان بوشهر
1398
گزارش عملکرد توسعه اشتغال روستایی و عشایری
1398
1398
عملکرد کارگرووه تخصصی اشتغال و پرداخت تسهیلات اشتغال زایی روستایی و عشایری استان بوشهر
1398
گزارش پیشرفت طرح ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی استان بوشهر
1398
گزارش عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر دهه فجر