تاریخ بروزرسانی:

تدوين استانداردهاي فني اجرايي كشور

عنوان خدمت:

 
تدوين استانداردهاي فني اجرايي كشور    آیکن خدمت الکترونیک

نوع خدمت:

 
خدمت به ديگر دستگاه هاي دولت (G2G)
خدمت به كسب و كار (G۲B)

متوسط مدت زمان:

 
خدمت مستمر

هزینه ارائه خدمت:

 
رایگان

ارائه کننده خدمت:

 
نام و نام خانوادگی:
شماره تماس:
برنامه کاری:
ارتباط مستقیم:

روش ارائه خدمت:

 
• اطلاع رسانی خدمت : الکترونیکی
• درخواست خدمت : الکترونیکی
• تولید خدمت : الکترونیکی
• ارائه خدمت: الکترونیکی

زمان های ارائه خدمت:

 
بصورت آنلاین
 

تعداد دفعات مراجعه:

 
 

تهيه استانداردهاي عمليات عمراني، ضوابط، آيين نامه ها و بخشنامه هاي اجرايي در حوزه نظام فني و اجرايي

نیاز ندارد

قوانین برنامه و بودجه کشور

سامانه سما
sama.mporg.ir