تاریخ بروزرسانی:

اطلاعیه مدیریت نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استان بوشهر

اطلاعیه مدیریت نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استان بوشهر

به اطلاع کلیه شرکت های پیمانکاری متقاضی تشخیص صلاحیت می رساند از تاریخ 1402/01/26  تا 1402/02/02 امکان ثبت و یا ویرایش اطلاعات قراردادهای منعقده برای شرکت هایی که موفق به ثبت صحیح اطلاعات قراردادها در بازه زمانی سه ماهه بعد از انعقاد قرارداد در سامانه ساجات نگردیده‌اند، فراهم شده است. کلیه شرکت ها می توانند با مراجعه به سامانه ساجات در بازه زمانی یاد شده 10 مورد از قراردادهای منعقده با سال انعقاد 1389 به بعد خود را ثبت نمایند. لازم به ذکر است بعد از بازه زمانی فوق الذکر و به دلیل محدودیت‌های موجود، هیچ یک از مشخصات قرارداد‌ی ثبت شده به خصوص نام‌ دستگاه اجرایی/کارفرما،‌ تاریخ انعقاد، تاریخ آغاز، مبلغ اولیه و وضعیت قرارداد، قابل تغییر نمی‌باشد.

اخبار مرتبط