تاریخ بروزرسانی:

معرفي نظام فني و اجرايي

معرفي نظام فني و اجرايي

معرفي كلي

دفتر فني از اولين تشكيلات سازمان برنامه و بودجه در سال 1338 تاكنون، با ايجاد ابزارهاي مورد نياز براي توسعه كشور، مسئوليت تعيين معيارها، استانداردها و همچنين اصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرح­هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه­اي را بر عهده داشته است.

اگر تا قبل از قانون برنامه و بودجه، ضرورت‌هاي توسعه و ماموريت‌هاي سازماني، ايجاد دفتر فني را براي اجراي كمي و كيفي طرح‌هاي عمراني لازم و ضروري نشان مي‌داد؛ بعد از تصويب قانون برنامه و بودجه در سال 51، اين مهم در راستاي مديريتي، جنبه قانوني يافت و سپس در چارچوب ماده (34) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه نيز استقرار نظام فني واجرايي يكپارچه از شروط افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دانسته شد و سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولي اين نظام هويت يافت كه اين موضوع، در ذيل وظايف امور نظام فني و اجرايي تبلور يافته است.

و اينك، سازمان برنامه و بودجه ذيل اصول حاكم بر نظام فني و اجرايي يكپارچه، شامل: يكپارچگي، شفافيت، مشاركت، پاسخ­گويي و بهبود مستمر و با هدف افزايش كارآيي و اثربخشي طرح هاي تملك دارايي­هاي سرمايه­اي، موظف به سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، سازماندهي، نظارت و پايش مستمر نظام فني واجرايي يكپارچه كشور است.

اهم فعاليت‌هاي سازمان برنامه و بودجه در زمينه نظام فني و اجرايي يكپارچه

• راهبري، نظارت، بررسي و پايش نظام فني و اجرايي كشور
• تدوين خط‌مشي­ها، سياست­ و راهبردهاي لازم براي تدوين برنامه‌ها، ايجاد سامانه‌ها و بانك‌هاي اطلاعاتي و تهيه اسناد
• تدوين  شاخص‌هاي كارآمدي، اثربخشي و ارزيابي عوامل، برنامه‌ها، اسناد و پروژه‌ها
• تدوين برنامه‌هاي اجرايي و طراحي و اجراي سامانه‌هاي رايانه‌‌اي و بانك‌هاي اطلاعاتي براي استقرار نظام فني و • اجرايي يكپارچه كشور
• آماده‌سازي، مديريت و به‌روز رساني سامانه مديريت دانش عوامل نظام فني و اجرايي:
تشخيص صلاحيت، ارجاع‌كار، ارزشيابي و بهبود مستمر عوامل نظام فني و اجرايي يكپارچه، شامل مجريان، مشاوران، پيمانكاران و سازندگان
• آماده‌سازي، مديريت و به‌روز رساني سامانه مديريت دانش اسناد نظام فني و اجرايي:
تهيه، ابلاغ و ترويج ضوابط و معيارها، آيين‌نامه ، دستورالعمل‌ها و راهنماهاي فني، مالي و قراردادي و فهرست‌هاي پايشي (چك ليست‌ها) مورد نياز طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري كشور در رسته‌هاي مختلف راه و ترابري، ساختمان و شهرسازي، ميراث فرهنگي، آب، كشاورزي، شيلات، محيط‌زيست، نفت و گاز، نيرو، هسته‌اي، صنعت و معدن، مخابرات،  قطارهاي شهري، فناوري اطلاعات، پدافند غير‌عامل، مقاوم‌سازي و بهسازي، تاب‌آوري، كاهش خطر پذيري و خدمات عمومي مشترك، در مراحل پيدايش، طراحي، اجرا، نظارت، ارزيابي و بهره‌برداري و نگهداري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري.
• بررسي و ارزيابي نظام فني و اجرايي به منظور توانمندسازي و بهبود مستمر

اخبار مرتبط