تاریخ بروزرسانی:

ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر برگزار شد

ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر برگزار شد

ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر برگزار شد


گزارش تصویری از ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر


MPOB.IR

روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر 

اخبار مرتبط