تاریخ بروزرسانی:

مراسم افتتاح سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر و تقدیر از همکاران نمونه و بزرگداشت روز آمار و برنامه ریزی مورخ4 آبان ماه1401 در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر برگزار شد

مراسم افتتاح سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر و تقدیر از همکاران نمونه و بزرگداشت روز آمار و برنامه ریزی مورخ4 آبان ماه1401 در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر برگزار شد

اخبار مرتبط