تاریخ بروزرسانی:

گزارش تصویری جلسه ستاد درآمد استان بوشهر

گزارش تصویری جلسه ستاد درآمد استان بوشهر

گزارش تصویری جلسه ستاد درآمد استان بوشهر

جلسه ستاد درآمد استان بوشهر* مورخ 1آذرماه ۱۴۰۱ ،به ریاست رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر و با حضور دستگاه های اجرایی مربوطه در محل سازمان مدیریت وبرنامه ریزی  برگزار شد.

اخبار مرتبط