تاریخ بروزرسانی:

اجرای دستورالعمل قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

اجرای دستورالعمل قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت برنامه و ریزی استان بوشهر، آقای درویشی ضمن اعلام اجرای دستورالعمل تبدیل قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (تبدیل وضع کارکنان) در استان افزودند در اجرای بند “ذ” ماده 87 قانون برنامه ششم و مصوبات سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی، فرایند بررسی، تایید و صدور شماره مستخدمان مشمول این طرح در استان آغاز شده است.
وی ایثارگران مشمول این طرح را در اجرای ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، خانواده های شاهد، آزادگان و جانبازان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان 25 درصد و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یکسال و بالای یکسال اسارت، خواهر و برادر شهید، رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه های حق علیه باطل و فرزندان و همسران آنها و فرزندان جانبازان زیر 25 درصد و آزادگان کمتر از یکسال اسارت، بیان نموده و افزودند در سامانه فرایندی تحت عنوان فرایند 1062 تعریف شده که دستگاه های اجرایی مستندات خود را در این سامانه بارگذاری نموده و پس از تایید امور اداری و ذیحساب و ستاد دستگاه، به وسیله این سازمان بررسی و نهایی می گردد.
درویشی افزود: مشمولان استفاده از این مصوبه عبارتند از کلیه نیروهای پیمانی، رسمی آزمایشی، قرارداد مدت معین، قرارداد کارگری، کارکنان شرکتی که به صورت تمام وقت در دستگاه های اجرایی حاضر بوده و امورات جاری را انجام داده و سابقه بیمه پردازی از قبل از سال 1400 داشته باشند و کارکنانی که در اجرای طرح های عمرانی مشغول به خدمت شده باشند و حضور آنان در واحد اجرایی بر اساس موافقتنامه های منعقده با سازمان باشد.
رئیس سازمان افزود: 4350 نیروی قرارداد کار معین و طرح عمرانی مشغول در دستگاه های اجرایی استان مشغول به به فعالیت هستند، از مجموع 256 درخواست بارگذاری شده توسط دستگاه های اجرایی، 144 فقره(معادل 3.3 درصد نیروهای قرارداد کار معین و طرح عمرانی ) مورد تایید و منجر به صدور شماره مستخدم گردیده و مابقی به دلیل مشکلات احتمالی از قبیل واجد شرایط نبودن یا نقص مدارک عودت داده شده است.
وی همچنین افزود، رعایت شرایط احراز متقاضیان استفاده از این طرح توسط دستگاه های اجرایی الزامی می باشد.

 

کد خبر:۱۰۰۰۰۴۴

حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

اخبار مرتبط