تاریخ بروزرسانی:

اجرای طرح سرشماری ثبتی مبنا ۱۴۰۵ به صورت آزمایشی در شهر عالیشهر

اجرای طرح سرشماری ثبتی مبنا  ۱۴۰۵ به صورت آزمایشی در شهر عالیشهر

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیرت و برنامه ریزی استان بوشهر: به منظور تعیین روش‌های اجرایی و نهایی کردن روند سرشماری ثبتی مبنا ۱۴۰۵، فرایند سرشماری ثبتی مبنا ۱۴۰۵ به صورت آزمایشی در ۷۰ شهر منتخب کشور و در استان بوشهر نیز در شهر عالیشهر بین افراد بالای ۱۵ سال ایرانی و غیر ایرانی به مرحله اجرا درآمده است.

اخبار مرتبط