تاریخ بروزرسانی:

بازدید دکتر پور محمدی معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و همراه هیات همراه ازصنایع پتروشیمی نفت و گازعسلویه

بازدید دکتر پور محمدی معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و همراه  هیات همراه ازصنایع پتروشیمی نفت و گازعسلویه

بازدید دکتر پور محمدی معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و همراه  هیات همراه ازصنایع پتروشیمی نفت و گازعسلویه 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر روز چهارشنبه 18 فروردین ماه آقای درویشی رییس سازمان به همراه جمعی از مدیران این سازمان میزبان جناب آقای دکتر پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه کشور، جناب آقای دکتر رحمتی رئیس امور اقتصاد کلان ، جناب آقای مهندس امینی رئیس امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین، جناب آقای دکتر برمکی رئیس امور اقتصاد مقاومتی سازمان برنامه و بودجه ایشان را همراهی نمودند.

در طی روزهای چهارشنبه و پنچشنبه از سایت شماره 1 و شماره 2 شرکت نفت و گاز پارس ، فازهای ۱۳ ، 14، 19، 20، 21، ۲۲، ۲۳ و۲۴ و همچنین فاز های پارس جنوبی عسلویه به عمل آمد.

شرکت نفت و گاز پارس به عنوان یکی از شرکت های فرعی شرکت ملی ایران در دیماه سال 1377 تاسیس گردید و مسئولیت توسعه کلیه فازهای میدان گاز پارس جنوبی و توسعه میادین گاز پارس شمالی ،گلشن و فردوس را نیز دارا میباشد

در این سفره دو روز کارشناسی مسائل مهم بخش نفت و گاز شامل، نحوه استخراج، جداسازی، تبدیل و صادرات مورد ارزیابی قرار گرفت.

در حاشیه این سفر دو روزه نشست جداگانه ای نیز با حضور آقای گروند استاندار بوشهر به منظور طرح مسائل و مشکلات اساسی استان و ارائه برخی درخواست ها به آقای دکتر پور محمد  برگزار گردید.

 

 

حوزه ریاست و روابط عمومی عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

 

کد خبر:۱۰۰۵

 

اخبار مرتبط