تاریخ بروزرسانی:

بازدید کاروان خدمت دولت مردمی از پروژه های شهرستان کنگان و تشکیل شورای اداری

بازدید کاروان خدمت دولت مردمی از پروژه های شهرستان کنگان و تشکیل شورای اداری
بازدید کاروان خدمت دولت مردمی از پروژه های شهرستان کنگان و تشکیل شورای اداری گزارش تصویری از بازدید کاروان خدمت دولت مردمی از پروژه های شهرستان کنگان و تشکیل شورای اداری شهرستان با حضور محسن پاپری زارعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

اخبار مرتبط