تاریخ بروزرسانی:

برگزاري جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي

برگزاري جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان: اين نشست با هدف بررسي نحوه تحقق عملكرد يك ساله طرح ها و پروژه هاي اقتصاد مقاومتي سال ۹۸ و ارائه طرح ها و پروژه هاي استمراري و جديد در سال ۹۹ و وضعيت اجراي مصوبات ستاد تشكيل گرديد.

در ابتداي جلسه، آقاي درويشي گزارشي را از وضعيت شاخص هاي كلان اشتغال استان با استناد به گزارشات مركز آمار كشور ارائه نمودند. ايشان با اشاره به نرخ ۹/۹ درصدي بيكاري استان در پايان سال ۹۸ اعلام داشتند كه متوسط نرخ بيكاري در سطح كشور ۱۰/۶ درصد مي باشد. ايشان همچنين سهم بخش كشاورزي را ۱۲/۲ درصد، بخش صنعت و معدن ۲۵/۳ درصد و بخش خدمات را ۶۲/۵ درصد اعلام و اشاره نمودند كه با توجه به شرايط خاص كسب و كار استان، بخش خدمات در مقايسه با رقم ۵۰ درصدي كشور، سهم قابل توجهي دارد و به دليل تأثير پذيري اين بخش و كل اشتغال استان از شيوع بيماري كرونا، لازم است مسايل و مشكلات آن به صورت ويژه مورد بررسي و آسيب شناسي قرار دهيم.
دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان در ادامه با اشاره به بيش از ۸۱۰۰ ميليارد تومان حجم اعتبار ۲۳ طرح و پروژه اقتصاد مقاومتي استان در سال ۹۸، اعلام نمودند كه با توجه به هدف گذاري صورت گرفته براي دوره يكساله ۹۸، تعداد ۴ طرح ۱۰۰ درصد پيشرفت داشته و به بهره برداري رسيده است كه شامل ۱۰۰۰ واحد مسكوني براي خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) در سطح استان، اجراي زيرساخت هاي شهرك شيبلاتي رود شور شمالي در شهرستان گناوه، اجراي عمليات آبخيزداري در ۵۳ هزار هكتار اراضي استان و راه اندازي واحد يوتيليتي پتروشيمي شركت متانول كاوه در شهرستان دير مي باشد.
ايشان همچنين اضافه نمودند كه تعداد ۸ طرح بين ۷۱ درصد تا ۹۵ درصد، ۱ طرح بين ۳۱ درصد تا ۵۰ درصد، ۶ طرح بين ۳۱ تا ۵۰ درصد و ۴ طرح نيز تا ۳۰ درصد پيشرفت داشته اند.
آقاي درويشي افزودند؛ در تداوم رويكرد سال هاي قبل و بر اساس مزيت ها و قابليت هاي استان در بخش هاي اقتصادي در سال ۱۳۹۹ نيز پس از بررسي هاي تخصصي و كارشناسي انجام شده، تعداد ۳۰ عنوان مشتمل بر ۳۷  زيرپروژه جمعاً با حجم اعتباري بالغ بر ۶۹۰۰ ميليارد تومان مصوب شده است كه از اين ميان ۱۶ زيرپروژه با اعتبار حدود ۴۶۳۰ ميليارد تومان جزء پروژه هاي استمراري سال ۹۸ و ۲۱ زيرپروژه با اعتبار ۲۳۳۰ ميليارد تومان نيز جديد مي باشند.
دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان اضافه نمودند؛ پروژه هاي سال ۹۹ به طور كلي شامل مواردي زير است: در حوزه سازگاري با كم آبي با احداث ۶ طرح آبشيرين كن و تكميل خط انتقال و بهينه سازي پمپاژ حاج مهدي، افزايش سطح كشت گلخانه اي، ادامه طرح تحول كشاورزي دشتستان(طرح نخلستان)، اجراي عمليات آبخيزداري و آبخوان داري، همچنين طرح هاي جديد پرورش ماهي و آرتميا و ۶ طرح تكميل زيرساخت هاي آبزي پروري در نوار ساحلي استان، بهره برداري از ۷ واحد صنعتي، احداث مسكن مددجويان،تعداد ۲ طرح دهكده گردشگري درشهرستان هاي ديلم و گناوه، ۲ طرح بوم گردي جديد و تكميل و بهره برداري از هتل پتروجم، ادامه عمليات ۳ طرح بزرگ بندري در جزيره نگين و احداث مجتمع بازيافت هيدروكربني جامد و مايع شهري و صنعتي و تبديل به فرآورده هاي نفتي مي باشد.

اخبار مرتبط