تاریخ بروزرسانی:

برگزاری سمینار تخصصی مدیر امنیت سایبری

برگزاری سمینار تخصصی مدیر امنیت سایبری

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه آینده نگری استان بوشهر برگزار می کند

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر: مرکز آموزش و پژوهش های توسعه آینده نگری با همکاری مرکز افتا استان بوشهر در تاریخ ششم تیرماه 1402 سمینار تخصصی مدیر امنیت سایبری ویژه مدیران و کارشناسان امنیت و فناوری های وابسته، زیرساخت های حیاتی و حساس استان بوشهر برگزار می کند.

جهت شرکت در سمینار به آدرس بوشهر خیابان چمران (چهارباندی) نبش خیابان دانشگاه پیام نور-مرکز آموزش و پژوهش های توسعه آینده نگری مراجعه نمائید.

 

اخبار مرتبط