تاریخ بروزرسانی:

تایید صلاحیت 23 موسسه متقاضی ارائه خدمات آموزشی به کارکنان دولت در استان بوشهر

تایید صلاحیت 23 موسسه متقاضی ارائه خدمات آموزشی به کارکنان دولت در استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن اعلام این خبر افزودند: تاکنون 23 موسسه و مرکز آموزشی متقاضی دوره های آموزشی کارمندان ویژه دولت توسط این سازمان تعیین صلاحیت گردیده و گواهی تایید صلاحیت دریافت کرده اند.
علی درویشی اضافه نمود فرایند اعتبار سنجی و نحوه بررسی توان تخصصی و کیفیت موسسات آموزشی متقاضی بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط انجام می شود . موسسات آموزشی متقاضی ، مدارک و مستندات خود را به سازمان مدیریت ارائه می نمایند این سازمان پس از بررسی های لازم و گزارش بازدیدهای حضوری ، اقدام به صدور گواهینامه صلاحیت می نماید. گواهینامه های اعطا شده به مدت سه سال دارای اعتبار بوده و موسسات می بایست سه ماه قبل از انقضای مهلت گواهینامه صلاحیت ، درخواست خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارائه دهند . احراز تداوم گواهینامه تابع شرایط و مقررات مربوطه و ارائه گزارش از آخرین وضعیت موسسه در متغیرهای اعتبار سنجی و حفظ حداقل شرایط و امتیازات لازم می باشد.
ایشان در ادامه تاکید نمودند موسسات تایید صلاحیت شده استان که اسامی آن ها در سایت سازمان اداری و استخدامی به نشانی www.aro.gov.ir در بخش خدمات الکترونیکی موجود می باشد ، باید صرفا در حیطه یا حیطه های آموزشی قید شده در گواهینامه صلاحیت و مطابق با مقررات و ضوابط آموزش کارمندان دولت از جمله عناوین دوره های مصوب سازمان یا دستگاه های اجرایی و با استفاده از مدرسان تایید صلاحیت شده و واجد شرایط فعالیت نمایند .

 

حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

کد خبر:100046

اخبار مرتبط