تاریخ بروزرسانی:

تدوین سند تحول دولت مردمی استان بوشهر بر اساس اقتصاد دریا پایه

تدوین سند تحول دولت مردمی استان بوشهر بر اساس اقتصاد دریا پایه

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر خبر داد:

تدوین سند تحول دولت مردمی استان بوشهر بر اساس اقتصاد دریا پایه

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر از تدوین سند تحول دولت مردمی استان بوشهربر اساس اقتصاد دریا پایه خبر داد و گفت: اکنون سهم استان بوشهر در اقتصاد دریا حدود ۳ درصد است.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیرت وبرنامه ریزی استان بوشهر : محسن پاپری زارعی ، با اشاره به تدوین سند تحول دولت مردمی استان بوشهر، اظهار داشت: سند تحول دولت مردمی که 10 درصد سند ملی محسوب می‌شود در 9 استان در حال تدوین است.

وی با اشاره به اینکه محورهای سند تحول دولت مردمی برای هر استان بر اساس ظرفیت‌های آن تعیین شده است تصریح کرد: محور تدوین سند تحول دولت مردمی استان بوشهر، اقتصاد دریا پایه و دریا محور و نقش همه دستگاه‌های اجرایی تعیین کننده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر با اشاره به اینکه تدوین سند یاد شده در استان نهایی شده است خاطرنشان کرد: استان بوشهر در عرصه دریا ظرفیت‌های مهمی دارد که توسعه طرح‌های اقتصادی دریا محور می‌تواند تحول مهمی در عرصه‌های اقتصادی، اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری ایجاد کند.

پاپری زارعی سهم استان بوشهر از اقتصاد دریا را مورد اشاره قرار داد و افزود: سهم استان بوشهر در اقتصاد دریا با این همه ظرفیت بدون طرح‌های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بسیار پایین و حدود 3 درصد است.

وی با بیان اینکه سهم استان بوشهر در اقتصاد دریا با احتساب طرح‌های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی 9 تا 10 درصد است تصریح کرد: در جهان سهم اقتصاد کرانه‌ای به‌صورت متوسط بالای 60 درصد است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر نقش سند تحول دولت مردمی در توسعه طرح‌های اقتصادی دریا پایه را مهم دانست و اضافه کرد: در اجرا طرح‌های سند یاد شده بر اساس سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی افزون بر 7500 فرصت اشتغال‌زایی ایجاد می‌شود.

پاپری زارعی ادامه داد: بنادر تجاری، آب‌شیرین‌کن، شیلات، شهرک‌های زیست فناوری، صنایع دریایی، تجارت دریایی، آبزیپروری و بنادر صیادی از جمله طرح‌ها بر اساس اقتصاد دریا پایه است.

اخبار مرتبط