تاریخ بروزرسانی:

تشکیل پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی و شورای مهارت آموزی استان

تشکیل پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی و شورای مهارت آموزی استان

تشکیل پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی و شورای مهارت آموزی استان

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر در روز شنبه یازدهم مرداد ماه پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان توأم با شورای مهارت آموزی تشکیل گردید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اظهار داشتند که جلسه شورای برنامه‌ریزی با هدف تصویب سند توسعه مهارت های آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر و همچنین سند توسعه مهارت های کارآفرینی و اشتغال زایی شهرستان های جنوب استان تشکیل شده و در اولین دستور کار پس از توضیحات مدیر کل اموزش فنی و حرفه ای استان و مشاورین طرحها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ضمن تقدیر از تلاش کلیه فعالین حوزه مهارت آموزی از مجموعه اقدامات فنی و حرفه ای استان تقدیر نموده و با توجه به شرایط خاص استان و نیاز بازار کار به نیروهای متخصص و ماهر نقش فنی حرفه ای را در پر کردن این خلاء بسیار مهم دانستند. بنا به اظهار ایشان با تلفیق دانش و مهارت می‌توان در سال جهش تولید زمینه‌ساز اشتغال مولد و پایدار شد.

علی درویشی در ادامه به سرمایه گذاری های انجام شده در حوزه بندری استان توسط بخش خصوصی اشاره داشت و با عنایت به مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بر تعامل بیشتر اداره کل محیط زیست برای انجام سرمایه گذاری های متناسب با پتانسیل های استان تاکید داشته و نقش محیط زیست را ارائه راهکار برای کاهش مخاطرات زیست محیطی ناشی از اجرای پروژه های مختلف دانست. در انتهای جلسه در دستور کار سوم مصوبات آخرین جلسه کارگروه امور زیربنایی مطرح و برای تسریع در فرآیند سرمایه‌گذاری به تصویب شورای برنامه ریزی رسید. در پایان این جلسه از حمایت های استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی توسط اداره کل فنی و حرفه ای استان با اهدای اثر هنری کارآموزان این اداره کل تقدیر به عمل آمد .

اخبار مرتبط