تاریخ بروزرسانی:

تمدید فراخوان طرح پژوهشی سال 1402 کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان بوشهر تا تاریخ 20 آبان 

تمدید فراخوان طرح پژوهشی سال 1402 کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان بوشهر تا تاریخ 20 آبان 

تمدید فراخوان طرح پژوهشی سال 1402 کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان بوشهر تا تاریخ 20 آبان 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر در راستای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی استان و به استناد مفاد دستورالعمل اجرایی بند (ج) تبصره (9) قانون بودجه 1402 کل کشور طرح پژوهشی «تهیه مهمترین فرصت­های سرمایه گذاری استان همراه مطالعات امکان سنجی (FS)» مصوب کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری و شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر جهت دریافت پروپوزال فراخوان می نماید.

از مراکز پژوهش و فناوری (دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری، موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی، موسسات پژوهشی، شرکت های دانش بنیان، جهاد دانشگاهی) دعوت بعمل می­آید، پروپوزال های پیشنهادی خود (با رعایت اهداف و الزامات طرح مطابق با فرم پیوست) حداکثر تا تاریخ 20/08/1402 به  اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر به نشانی الکترونیکی (rasoli@investinbu.com) و دبیرخانه کارگروه واقع در مرکز آموزش و پژوهش­های توسعه و آینده نگری به نشانی الکترونیکی (bampajohesh7@gmail.com) ارسال نمایند.

در صورت ابهام و یا نیاز به راهنمایی بیشتر با جناب آقای علیپور (09171780848) کارشناس محترم پژوهش اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر یا جناب آقای غلامیان رئیس گروه پژوهش مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری (09173717659) تماس حاصل فرمایند.

لینک دانلود فایل پیوست :

فایل اهداف و الزامات

فایل پیشنهاد پژوهشی

نشانی دبیرخانه کارگروه: استان بوشهر، شهر بوشهر، خیابان شهید چمران، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

اخبار مرتبط