تاریخ بروزرسانی:

تکمیل سالن اجتماعات شهر برازجان

تکمیل سالن اجتماعات شهر برازجان

تکمیل سالن اجتماعات شهر برازجان

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی در جریان بازدید از پروژه احداث سالن اجتماعات شهر برازجان به ضرورت تکمیل این پروژه تأکید شد.

علی درویشی در این بازدید گفت: پروژه سالن اجتماعات شهر برازجان عملیات اجرایی آن توسط شهرداری آغاز لیکن به لحاظ ضرورت ایجاد فضای فرهنگی در شهر برازجان حمایت مالی آن در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی استان قرار گرفت.

ایشان در ادامه افزود: با تکمیل این پروژه و بهره­ برداری از پروژه مجتمع شهید شاهینی سرانه فضاهای فرهنگی شهرستان ارتقاء یافته و به میانگین سرانه فضای های فرهنگی استان خواهد رسید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی استان اظهار نمود: تکمیل این پروژه نیازمند هزینه­ ای بالغ بر 700 میلیارد ریال است که این سازمان به لحاظ اهمیت ساخت فضاهای فرهنگی توسط شهرداری ­ها از آن حمایت مالی خواهد نمود.

اخبار مرتبط