تاریخ بروزرسانی:

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در اولویت تخصیص اعتبارات بوشهر است

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در اولویت تخصیص اعتبارات بوشهر است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر گفت: تکمیل پروژه‌های نیمه تمام یکی از اولویت‌های مهم برای تخصیص اعتبارات در استان بوشهر است.

محسن پاپری زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار خارگ نیوز اظهار داشت: در راستای تأمین اعتبارات و توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی در استان بوشهر اقدامات خیلی خوبی صورت گرفته است.

وی تکمیل پروژه‌های نیمه تمام را یکی از اولویت‌های مهم برای تخصیص اعتبارات در استان بوشهر دانست و بیان کرد: پروژه‌های نیمه تمام استان بوشهر دسته‌بندی و بر اساس پیشرفت فیزیکی اعتبارات مورد نیاز به آنها تخصیص می‌یابد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر برنامه مناسب برای تکمیل پروژه‌ها را یادآور شد و افزود: به منابع اعتباری بسیار زیادی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی استان نیاز داریم.

وی ادامه داد: ۶ هزار و ۶۳۷ میلیارد تومان سرجمع اعتبار ۱۰۴ تفاهم نامه دور نخست سفر رئیس جمهور به استان بوشهر است که ۳۴ تفاهم‌نامه انجام، ۱۶ تفاهم‌نامه در دست بررسی و مابقی نیز در دست اقدام است.

پاپری زارعی تاکید کرد: از مجموع سه هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان تعهدات سازمان برنامه و بودجه در دور نخست سفر رئیس جمهور به استان بوشهر ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان معادل ۷۲ درصد اعتبارات تخصیص شده است.

اخبار مرتبط