تاریخ بروزرسانی:

حضور رئیس سازمان در نشست سالانه رؤسا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها

حضور رئیس سازمان در نشست سالانه رؤسا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها

به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

صبح روز پنج شنبه مورخ 1403/02/20 نشست سالانه رؤسا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها با حضور جناب آقای دکتر منظورمعاون رئیس جمهور و  رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار گردید. در این نشست ابتدا جناب آقای دکتر منظور به تشریح مسائل جاری کشور پرداختند و توصیه هایی به زیر مجموعه های سازمان جهت بهبود فضای اقتصادی جامعه انجام دادند. سپس معاونین سازمان هرکدام به تشریح برنامه های کاری در حوزه فعالیت خود پرداختند. در ادامه جلسه رؤسا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها به بررسی مسائل اساسی استان خود پرداختند. در این نشست آقای پورداود رئیس سازمان مدیریت و برنامه بریزی استان بوشهر به تشریح برنامه عملیاتی استان بوشهر در سال 1403 با محوریت شعار سال ” جهش تولید با مشارکت مردم” پرداختند.

اخبار مرتبط